Verbinding onderwijs X Connectr

2 Minuten
Connectr impressie

Bij de versnelling van innovaties in de energietransitie speelt human capital een belangrijke rol. Het is daarom van essentieel belang dat er nauwe verbindingen zijn tussen Connectr en onderwijsinstellingen.

Welke verbindingen zijn er gelegd? En hoe sluiten deze aan op het versnellen van de energietransitie? Lees hier met welke onderwijsinstanties Connectr zich verbonden heeft.

verbinding

Samenwerkingen onderwijs
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is mede-oprichter van Connectr. Met name de technisch-georiënteerde HAN academies dragen bij aan de ontwikkeling van Connectr, maar ook de sociale en economische Academies geven invulling aan onderwijs en onderzoek met Connectr. De energietransitie is immers een brede maatschappelijke uitdaging.

Binnen de regio zijn ook de techniekopleidingen van ROC Rijn IJssel en de Radboud Academy aangehaakt bij Connectr, waar ze onderwijsvormen in willen ontwikkelen die transdisciplinair en voor alle niveaus zijn.

TU Delft en Universiteit Twente
Ook met TU Delft en Universiteit Twente worden momenteel innovatie (én human capital) programma’s ontwikkeld, waarin Connectr vaak een verbindende rol speelt. Een recent toegekend programma is dat voor een sterke SPRONG – decentrale waterstof onderzoeksgroep. De HAN en Saxion Hogeschool zijn daarin de betrokken kennisinstellingen; veel van de projecten die daaruit voortvloeien zullen in Connectr plaats gaan vinden.

HAN Logo

ROVC en Installatiewerk Nederland

Daarnaast zijn er met technische opleiders ROVC en Installatiewerk Nederland nauwe banden in de ontwikkeling van human capital lijn in de regio. Een programma toegespitst op de laadinfrastructuur, die een geweldige versnelling doormaakt en dus veel goed geschoolde mensen nodig heeft, is aanstaande. Een van de eerste activiteiten in dat programma (Plug in & Play) is een Masterclass Systeemintegratie, die dit voorjaar in samenwerking met ELaad.nl, Stichting Gelijkspanning Nederland, Venema E-Mobility Charge Systems en SEECE georganiseerd wordt. Houd onze site in de gaten voor de startdatum van deze masterclass.

Talent voor Transitie en SEECE
Tenslotte neemt ook Talent voor Transitie deel aan de Plug in & Play. Met hun gedreven trainees – en management – heeft Connectr meer ijzers in het vuur voor human capital.
Dat geldt ook voor SEECE, het publiek-private Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise, dat verschillende sterke human capital programma’s heeft, met zij-instromers, havisten, statushouders en andere (young) professionals. Connectr verbindt hierin met de bedrijven betrokken bij haar innovatieprogramma.

Over Connectr
Connectr is een plek waar ondernemers, onderzoekers, studenten en beleidsmakers zich verenigen om ideeën en innovaties in de duurzame energiesector een forse duw naar voren te geven. In maart 2021 besloot Provincie Gelderland ruim 4,6 miljoen euro bij te dragen aan de eerste activiteiten van Connectr. Daarmee is Connectr officieel van start.

Lees hier meer over de plannen van Connectr of bekijk het laatste nieuws omtrent Connectr.

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.

Gerelateerde berichten

Kiemt: vinden, verbinden, vertellen en versnellen

2 Minuten
Kiemt Innovatiemotor