Rijn en IJssel Energiecoöperatie: een mooi rendement op groene energie

2 Minuten
Windmolen Rijn en IJssel Energiecoöperatie

Honderd jaar geleden was het heel gewoon. Iedere stad had zijn eigen Gemeentelijk Energie Bedrijf. De tijden zijn veranderd en alle gemeentelijke energiebedrijven zijn verdwenen. Maar Arnhem kent al jaren een eigentijdse variant. De Rijn en IJssel Energiecoöperatie levert groene stroom aan huishoudens in de regio.

Rijn en IJssel Energiecoöperatie is geen gewone energieleverancier. Het is een ledencoöperatie zonder winstoogmerk. Als er winsten zijn gemaakt dan wordt een deel geïnvesteerd in nieuwe projecten. Welke projecten dat zijn, bepalen de leden. Want wanneer je energie afneemt via de coöperatie, bepaal je mede het beleid. De belangrijkste doelstelling van de energiecoöperatie is om in de regio Arnhem zoveel mogelijk groene stroom op te wekken. Samenwerking en lokale, schone, betaalbare energie voor iedereen zijn daarbij het uitgangspunt.

Xeni samen aan de wind

Windpark Konings Pleij
Binnenkort wordt de hoeveelheid duurzame energie die via de coöperatie wordt opgewekt, flink uitgebreid. Op de splitsing van de Rijn en de IJssel in Arnhem wordt gewerkt aan de realisatie van Windpark Konings Pleij. Het windpark bestaat uit vier molens die samen genoeg elektriciteit opwekken voor maar liefst 11.000 huishoudens in Arnhem. Drie van de vier molens vormen samen het burgerwindpark van de coöperatie. Iedereen kan mede-eigenaar worden van een stukje windmolen. Als je lid bent van de coöperatie bestaat namelijk de mogelijkheid om voor dit windpark zogeheten windaandelen te kopen. Met een verwacht rendement van 6 procent bovenop je investering is dit een perfecte win-winsituatie. Je hebt én groene stroom die lokaal is opgewekt en het levert je nog geld op ook.

WIndpark koningspleij

Energieloketten
Naast het opwekken van duurzame energie is de coöperatie voor vier gemeenten in de regio Arnhem actief met het Energieloket Midden Gelderland. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over energiebesparing. Naast antwoorden op energievragen, worden ook inspirerende voorbeelden uitgelicht met tips. Belangrijk, want zoals  Rijn en IJssel Energiecoöparatie zegt: “Alle energie die je niet gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt.”

Kijk voor meer informatie op Rijn en IJssel Energie.

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.

Gerelateerde berichten

Luistertip: Podcast duurzaamste kerk van Nederland verwarmd op waterstof

1 Minuut
waterstof eusebius