Aftrap: Arnhem x Creatief

4 Minuten
Warm Protest sjaal

In Arnhem wordt de kracht van ontwerpers al decennialang ingezet bij het meedenken over het oplossen van grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatverandering. Maak in deze reeks kennis met Arnhemse ontwerp pioniers die onze stad en de wereld mooier, gezonder en beter maken.

Nederland is wereldwijd goed bezig als het gaat om innovatie en dat willen we graag zo houden. Innovatie is belangrijk omdat we wereldwijd voor grote maatschappelijke uitdagingen staan die schreeuwen om oplossingen. Niet zo simpel natuurlijk… In het coalitieakkoord staat vermeld dat de creatieve industrie wordt betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen. Een meerjarig programma moet die betrokkenheid bevorderen. In de pilot Ontwerpende Aanpak wordt dit programma ontwikkeld. De bevindingen van de pilot worden verwerkt in een programmavoorstel.

Wist je dat het oosten van Nederland en Arnhem specifiek een van de koplopers is in deze unieke combinatie? Arnhem heeft creativiteit, design research en dus ontwerpkracht, mede door haar ligging en ArtEZ – de Arnhemse Hogeschool voor de Kunsten, die al decennialang door de aderen stromen. Dat geeft ons als stad een voorsprong. Het maakt ons uniek en het is iets om trots op te zijn! We zijn zogezegd ‘pioniers’ in de woorden van Sebastiaan Kramer, creatief directeur van Hullekes.

Zo werken in de regio onderwijs en onderzoeksinstellingen ArtEZ, WUR (Wageningen University), HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen)  en de RUG (Radboud Universiteit) al regelmatig samen met ondernemers en beleidsmakers in tijdelijke samenwerkingsverbanden (zogenaamde consortia) om tot nieuwe inzichten en innovaties te komen. Denk aan initiatieven zoals GIST en Modepartners025 en hun onderzoeksprogramma’s over bijvoorbeeld de zoektocht naar nieuwe en alternatieve technieken en materialen en het veranderen van de waardeketen voor de mode en textielindustrie.

Ook neemt het onderzoeksteam (lectoraat) van ArtEZ en specifiek de onderzoekslijn ‘New Ecologies of Matter’ samen met de WUR deel aan een ambitieus Europees consortium dat de transitie onderzoekt naar een bio-economie. De Arnhemse onderzoekers gaan bijdragen aan het ontwikkelen van een duurzame, circulaire en regeneratieve bio-economie. Opgedane kennis vloeit soms weer terug in  Arnhemse bedrijven, zoals dat ook bij Hullekes gebeurd met het inzetten van nieuwe, ecologische verstoffen, het bewuster en humaner omgaan met de waardeketen, maar bijvoorbeeld ook met dye (verf) workshops die door hen worden verzorgd. 

solar-pavilion-ddw-front-view-by-night-copyright-v8-architects_1663950369_1800x1010

Foto: Solar Pavilion van Pauline van Dongen

Soms ontstaan deze samenwerkingsverbanden ook in de markt, vaak in een cluster waar innovatie al wordt aangejaagd. Dat zie je bijvoorbeeld goed terug op IPKW Industriepark Kleefse Waard), waar de combinatie van ontwerpkracht en innovatie ten behoeve van de energietransitie goed zichtbaar en voelbaar is zowel in het gebied als in de bedrijvigheid. Hoe het terrein is getransformeerd en herbestemd draagt bij aan het succes. Het is daardoor een gewilde en gewenste plek om te zijn omdat het een hoge kwaliteit van werken en leven ademt. Dat draagt bij aan het creëren van een voedingsbodem voor innovatie én een plek waar Arnhem, de regio en Nederland trots op kunnen zijn. Er zijn innovatieve bedrijven uit de energie-techniek, maar er is ook een creatief cluster op het terrein. As we speak wordt er in Arnhems Buiten gewerkt aan het transformeren en herbestemmen van eenzelfde, kwalitatieve werk- en woonomgeving waar het samenspel van energietechniek en ontwerpkracht samenkomen in de programmering.

Arnhem is als stad dus innovatief bezig en maakt zichzelf steeds wijzer als het gaat om nieuw vergaarde kennis om te zetten in het versnellen van bijvoorbeeld de energietransitie, het tegengaan van milieuvervuiling en een leefbare wereld behouden in tijden van klimaatverandering. En het mooie is dat nieuw opgedane kennis soms meteen wordt omgezet in een start-up of de kennis wordt gebruikt/toegevoegd/verkocht aan bedrijven die al bestaan.  

Hoe draagt de Arnhemse creatieve sector bij aan het versnellen van innovatie in Arnhem? Voor Arnhem, voor de regio, Nederland en de wereld? Lees het in deze reeks.

We trappen deze reeks af met een serie interviews waarin we inzoomen op wat Arnhemse cross-sectorale samenwerkingen tussen de energie- en creatieve professionals betekenen voor de stad, regio en Nederland. We zijn begonnen met een interview met Floris Schoonderbeek over de magische mix van energie, innovatie en creativiteit lees hier verder.

Dit artikel is onderdeel van de reeks Arnhem x Creatief. Dit is een samenwerking van Citymarketing Arnhem en Creatief Arnhem.

Creatief Arnhem is de vertegenwoordiger van de creatieve sector in Arnhem. Ze maken zich hard voor de creatieve sector in de volle breedte. Ze behartigen de belangen en initiëren eigen projecten. Ze zijn te bereiken via dit mailadres: wij@creatiefarnhem.nl. Volgen kan op LinkedIn

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.

Gerelateerde berichten

Interview TenneT: ”We hebben elkaar nodig om antwoorden te vinden”

6 Minuten
Electricity