Arnhem krijgt meer kunst in de binnenstad

4 Minuten
Kunst in de binnenstad

Op vrijdag 25 maart om 17:30 opent wethouder Cathelijne Bouwkamp de eerste kunstwerken om de binnenstad aantrekkelijker te maken bij Focus Filmtheater. Dit is een reeks van kunstwerken in de binnenstad tot aan het laatste kunstwerk bij Cuisson Arnhem in de Wezenstraat gemaakt door startende kunstenaars, om de binnenstad meer op te vrolijken en kleur te geven.

Samenwerking met ArtEZ
Cathelijne Bouwkamp, Wethouder Cultuur: ‘’ De openbare ruimte is van ons allemaal. Het is daarom belangrijk om meer ruimte te maken voor groen en kunst. Zodat veel Arnhemmers kunnen genieten van kunst en een groene leefomgeving. Ook wordt hiermee de kwaliteit van de openbare ruimte vergroot en het past bij onze groene en creatieve stad. De oproep van de destijds 16-jarige Merijn Schrijvers om de binnenstad aantrekkelijker te maken past daar perfect bij. Veel Arnhemmers hebben ideeën hoe we de openbare ruimte kunnen verfraaien en vergroenen. En het is belangrijk dat we als gemeente die initiatieven ondersteunen en samen ook echt uitvoeren.’’

In samenwerking met ArtEZ werd een open call uitgezet waarop alumni van de afdelingen BEAR (Base for Experiment Art and Research) en DAT (Design, Art and Technology) hun ideeën konden sturen. Uit diverse voorstellen werden de kunstenaars Emiel Ambroos (1992) en Melanie Maria (1993) geselecteerd. Onderdeel van de ontwerpen was om groen met kunst te verbinden. Met Platform Binnenstad Arnhem en Arnhem6811 is ook gekeken naar mogelijke locaties voor de kunstwerken in de stad.

Op drie locaties in de stad maakt Emiel Ambroos een serie houtensculpturen. Samen vormen de sculpturen een ecosysteem; ‘De Droomijs Biotoop’ waar planten en dieren zich kunnen huisvesten. De sculptuur past zich aan, aan de omgeving waar het staat. De eerste sculptuur wordt in juli 2022 geplaatst in het plantsoen aan de Weerdjesstraat. Later dit jaar worden de twee andere sculpturen in de binnenstad geplaatst.

Melanie Maria bedacht het concept ‘The City is the Cinema’. Op verhoogde bioscoopbankjes met daaromheen groen kun je zitten en de stad observeren, of observeert de stad jou? Wanneer de bankjes niet gebruikt worden, neemt het groen de bioscoopstoelen (de stad) over. De bankjes zijn vanaf 25 maart op drie verschillende plekken in de stad te zien, waaronder de Bovenbeekstraat, Wezenstraat en in de omgeving van Focus Filmtheater.

Tijdelijke test
Het initiatief is een test/pilot. Het afgelopen jaar zijn er meerdere initiatieven ontstaan. Dit soort tests kunnen leiden tot een sneeuwbaleffect. Er zijn meerdere initiatieven die zorgen voor een aantrekkelijke stad. Denk aan de muurschilderingen van Museum Arnhem, het aanbrengen van Arnhemse ontwerpen op elektriciteitskastjes en er komen muurschilderingen in de Spoorhoek, waar ArtEZ ook bij betrokken is. Ook heeft de gemeente sinds december 2021 een kader beeldende kunst in de openbare ruimte vastgesteld, waarmee zij ruimte wil geven aan ideeën van bewoners en/of bedrijven op het vlak kunst in de openbare ruimte.

ArtEZ benadrukt het belang dat afgestudeerde kunstenaars opdrachten krijgen en ervaring kunnen opdoen met kunst in de openbare ruimte. Die kansen zijn er niet altijd en dat maakt dit project bijzonder. Naast dat het een andere manier van werken is, komt er meer bij kijken dan een beginnend kunstenaar verwacht. Dat gaat om afstemming met eigenaren, samenwerking met verschillende partijen, het maken van constructieberekeningen, het vinden van geschikte locaties en het vergunningstraject. ‘’ Voor dit project hebben startende kunstenaars voorstellen gemaakt. Door samen te werken met ArtEZ dragen we bij aan werk voor kunstenaars, die zo werkervaring op doen,’’ aldus wethouder Cathelijne Bouwkamp.

De kunstwerken staan de komende jaren tijdelijk in de binnenstad. Gelet op het nieuwe beleid gericht op kunst in de openbare, is de verwachting dat de komende jaren meer permanente kunstwerken aan de stad worden toegevoegd.

Lees ook wat de gemeente gaat doen op het gebied van kunst in de openbare ruimtes.

 

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.