Uitvoeringsplan ‘Vrij zijn in Arnhem’: Iedere Arnhemmer moet zichzelf kunnen zijn

3 Minuten
Rijnbrug_zonsondergang_Arnhem_marcoDerksen-scaled

Iedere Arnhemmer moet zichzelf kunnen zijn. Dat is de rode draad van het Uitvoeringsplan ‘Vrij zijn in Arnhem’, dat deze week door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld. Het is het vervolg op het Actieplan ‘Vrij zijn in Arnhem’, dat eerder dit jaar door de raad werd vastgesteld. In het Uitvoeringsplan staan concrete acties die al lopen en die de komende anderhalf jaar nog op de planning staan. Zoals Keti Koti groter herdenken en vieren, het onderzoeken van ons slavernijverleden, met sportaanbieders werken aan een inclusiever sportklimaat en een campagne waardoor mensen bereid zijn te melden als ze discriminatie ervaren of dit zien gebeuren en weten waar ze dit kunnen doen.

Een vuist maken tegen discriminatie en racisme
Wethouder Inclusie Maurits van de Geijn: ‘Arnhem is een stad die rijk is aan diversiteit: we hebben inwoners met diverse (culturele) achtergronden, levensbeschouwingen, genderidentiteiten en leeftijden. En daar zijn we trots op. Zij moeten allen zichzelf kunnen zijn. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. We zien dat Arnhemmers vandaag de dag nog steeds te maken hebben met racisme en discriminatie. Dat tolereren we nooit en moet stoppen, want Arnhem is een stad voor iedereen. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een vuist te maken tegen discriminatie en racisme. En dat willen we naar de stad duidelijk maken met het Uitvoeringsplan.’

Een inclusieve stad
In het uitvoeringsplan staat welke acties de gemeente al inzet en nog uit gaat voeren in 2022 en 2023. Er is met verschillende sleutelfiguren, inwoners en professionals gesproken om input op te halen met welke acties we aan de slag moeten. Met als doel om samen met de stad te strijden tegen discriminatie en racisme en dit in de toekomst te voorkomen. ‘Er gebeurt al veel op dit vlak in de stad door diverse organisaties en de gemeente’, aldus Van de Geijn. ‘Dat gaan we verder aanjagen en versterken. Met de ambitie dat we een inclusieve stad willen zijn waar iedere Arnhemse inwoner zichzelf kan zijn.’

Vele acties
Voorbeelden van acties uit het plan zijn een jaarlijks ‘stadsgesprek inclusie en diversiteit’, waarbij we met diverse organisaties en inwoners uit de stad in gesprek gaan over hoe we discriminatie zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Er komt een campagne om de meldingsbereidheid van discriminatie te vergroten. We laten onderzoek doen naar de sporen van slavernij in Arnhem. We geven Arnhemse basisscholen de mogelijkheid in contact te komen met relevante instanties en lokale stichtingen op het gebied van inclusie, diversiteit, discriminatie en racisme. Dan kunnen zij daar in de les op een goede manier aandacht aan besteden. Ook betrekken we rolmodellen uit de wijken bij het bespreken en onder de aandacht brengen van discriminatie, racisme en inclusie. Samen met de Arnhemse sportkoepels en sportaanbieders werken we aan een inclusiever sportklimaat in de stad. En we ondersteunen een grotere jaarlijkse Arnhemse herdenking van de slachtoffers van het slavernijverleden en koloniale tijdperk, en de viering van Keti Koti – de afschaffing van de slavernij. Het is slechts een greep uit alle acties uit het uitvoeringsplan.

Gelijkwaardig
Het doel is ambitieus, aldus Van de Geijn: ‘Een stad waarin iedereen zich gezien, gehoord, gewaardeerd en veilig voelt. Een stad waarin iedereen gelijkwaardig is en ook zo behandeld wordt.’ Dat is wel het Arnhem dat we willen en moeten zijn en daar gaan we keihard aan werken.’

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.