Klimaatadaptatie in de Van Muijlwijkstraat

3 Minuten
Klimaatadaptatie van Muijlwijkstraat

De Van Muijlwijkstraat wordt klimaatadaptief en daarmee ook groener en koeler. De straat krijgt een volledig nieuwe inrichting met veel bomen en struiken en met een groene middenberm. Ook wordt gezorgd dat regenwater sneller en beter in de bodem kan worden opgenomen.

Koeler, groener en comfortabelerDe Van Muijlwijkstraat is versteend, onaantrekkelijk en vormt een barrière voor de omliggende buurten. Door de hoeveelheid steen en het gebrek aan groen wordt het er in de zomer onaangenaam heet. De gemeente gaat de hele straat vergroenen en klimaatadaptief maken. Daarbij wordt ook gezorgd dat de straat beter oversteekbaar wordt voor voetgangers.

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Groen en Klimaatadaptatie: “Als stad willen we de klimaatverandering tegengaan, maar tegelijkertijd zullen we onze stad ook beter bestand moeten maken tegen de klimaatverandering. Want we zien nu al dat de zomers heter worden en de regenbuien heftiger. In onze strategie klimaatadaptatie kiezen we ervoor om dat op een zo groen mogelijke manier te doen. Dat doen we met een belangrijke reden want meer groen zorgt ook voor meer biodiversiteit en voor een fijne en gezonde leefomgeving.”

Hittestress

Meer groen zorgt voor meer koelte en dat is belangrijk omdat er in de zomer sprake is van hittestress. De gemeente vindt het belangrijk dit aan te passen. Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Hittestress moeten we in de stad tegengaan. Zeker in deze straat is dat erg belangrijk. Er wonen veel ouderen in en nabij de Van Muijlwijkstraat en zij zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van hittestress.

Wateroverlast

Arnhem kent veel hoogteverschillen. Bij hevige regenbuien stroomt het water dan naar lagergelegen plekken. In de Van Muijlwijkstraat worden maatregelen getroffen om te zorgen dat regenwater beter opgenomen kan worden (hemelwaterinfiltratie) waardoor er minder wateroverlast is de lagergelegen wijken.

Klimaatadaptatie van Muijlwijkstraat
Klimaatadaptatie van Muijlwijkstraat 2

Verkeersader
De Van Muijlwijkstraat is een belangrijke verkeersader en verbindt het gebied rond station Arnhem Velperpoort met de binnenstad. Auto’s en bussen maken veel gebruik van deze drukke straat. Dit maakt de straat minder aantrekkelijk als verblijfsgebied.

Dat maakt enerzijds de opgave ingewikkeld, anderzijds is er juist ook veel winst te behalen in dit versteende gebied. ‘’Door de straat klimaatbestendiger, koeler en groener te maken, maken we de straat ook prettiger, veiliger en schoner. Met deze investering kunnen we deze onaantrekkelijke straat enorm verbeteren. Door de herinrichting wordt de straat ook aantrekkelijker, veiliger en toegankelijker voor voetgangers en fietsers,” aldus Wethouder Cathelijne Bouwkamp.

Voorlopig ontwerp en vervolg uitwerking
Bewoners en ondernemers vinden het belangrijk dat de straat wordt aangepakt. Het zorgt namelijk voor een aantrekkelijker gebied, beter woongenot en maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een stukje te wandelen of elkaar te ontmoeten. Dit heeft een gunstig effect op de leefbaarheid en de sociale veiligheid. Er ligt nu een conceptontwerp voor de herinrichting. De exacte plekken voor oversteken van fietsers en voetgangers en het stallen van fietsen wordt bepaald. Als het ontwerp klaar is volgt de aanbesteding.

De uitvoering start uiterlijk begin 2023. Naast de herinrichting wordt ook gekeken naar andere maatregelen die als doel hebben de leefbaarheid van de Van Muijlwijkstraat en omgeving verder te verbeteren. Dit gebeurt in overleg met bewoners en ondernemers.

De vergroening van de Van Muijlwijkstraat is deel van een groter klimaatadaptatieplan.

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.