Arnhem presenteert actieplan tegen hittestress, droogte en wateroverlast

4 Minuten
Bomen

Regenwater opslaan in het oude zwembad Valkenhuizen, om daar de sportvelden mee te besproeien. Minder asfalt en meer groen op de Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat. Waar we wijken aanpakken, meteen ook meer groen en dus koelte toevoegen. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem, die de gemeente vandaag presenteert. In die agenda staan maatregelen om Arnhem beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente doet dat samen met Arnhemmers, bedrijven, instellingen en andere overheden.

Wateroverlast en hittestress tegengaan
Wethouder Cathelijne Bouwkamp (Groen en Klimaatadaptatie): “Afgelopen zomer was wederom een wake up call. Zo werd Limburg in juli overvallen door verwoestende hoosbuien en steeg het water in de Nederrijn en IJssel mede daardoor snel waardoor we uit voorzorg de kade moesten afsluiten. De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar. Ook Arnhem heeft in de afgelopen jaren meer droogte, wateroverlast en hittestress gezien dan ons lief is. Vorig jaar hebben we met onze strategie laten zien hoe we onze stad sneller klimaatbestendiger wordt. De Arnhemse strategie klimaatadaptatie stelt wordt gesteld dat we nu in de versnelling moeten om te zorgen dat de stad klimaatbestendiger wordt. Hiervoor moeten we de handen in een slaan, iedereen is nodig. Maar ook kan het niet blijven bij mooie woorden, daarom komen we nu met een ambitieuze agenda.’’

pexels-sourav-mishra-1100946

Elkaar stimuleren
Arnhem is afgelopen maanden in gesprek gegaan met kennisinstituten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorginstellingen en netwerkorganisaties om te horen wat zij kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een klimaatadaptief Arnhem. En wat ze daarbij van de gemeente en de andere partners nodig hebben. Dat heeft geresulteerd in een lijst met concrete projecten en activiteiten voor de komende jaren (2021 – 2024). De plekken in de stad die we met een extra inspanning klimaatbestendiger gaan maken zijn te zien op een digitale kaart van Arnhem. Klik hier voor de uitvoeringsagenda.

Ontstenen en vergroenen
Voorbeelden te over. Zo kon bij de verbouwing van zwembad Valkenhuizen het oude zwembassin worden omgebouwd naar opslag van regenwater. Dat wordt vervolgens gebruikt om de sportvelden mee te besproeien. Maar ook het ontstenen en vergroenen van de Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat, waar we dit jaar nog mee aan de slag willen gaan. Of de realisatie van het ‘Koele Netwerk’, waarbij we vooral in versteende wijken met bomen en struiken extra schaduwplekken creëren. In heel de stad willen we verharding met 10 procent verminderen. Ook willen we de wijken in Arnhem-Oost vergroenen en daarmee leefbaarder maken. Tot slot benutten we de herontwikkelingen in Kronenburg, Spoorzone Oost en het gebied rond het Stadstheater om de gebieden groener en leefbaarder te maken.

En er gebeurt ook al ontzettend veel. Arnhemmers zijn trots op hun groene stad en zijn enorm betrokken bij hun leefomgeving. Cathelijne Bouwkamp: “De afgelopen tijd heb ik echt heel veel prachtige initiatieven gezien van Arnhemmers die hun straat of buurt groener en klimaatadaptiever hebben gemaakt. Prachtig om te zien hoe zij dit samen voor elkaar krijgen!”

Molenplaats C Marleen Michels 3

Vele partners doen mee
De partners hebben een flink aantal projecten en vaak gezamenlijke activiteiten ingebracht, zoals het benutten van ruimtelijke projecten waar de projectontwikkelaars en medeoverheden bij betrokken zijn. Een voorbeeld is de herontwikkeling op het voormalig AKZO-terrein. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld het vergroenen van schoolpleinen en bedrijventerreinen, of het doen van onderzoek naar de klimaatbestendigheid van de terreinen en panden van zorginstellingen, het delen van informatie en kennis zoals bij de Molenplaats, de stadsboerderijen en het Nederlands Watermuseum.

Uitnodiging aan anderen
Cathelijne Bouwkamp: “Bij onze partners groeit het besef dat ze een bijdrage kunnen leveren aan klimaatadaptatie. Heel mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn om van elkaar te leren en knelpunten en dilemma’s met elkaar te bespreken. Hopelijk nodigt het anderen uit zich aan te sluiten. Ik nodig ze daar van harte voor uit!”

Op dit moment doen al 20 organisaties mee met de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem: Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Van Hall Larenstein, Platform Arnhem Klimaatbestendig, Netwerk Groen Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, projectontwikkelaar BPD, projectontwikkelaar KWP, Pleyade, SIZA Groep, DrieGasthuizen Groep, VGGM-GGD, Rijksvastgoedbedrijf, woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting, Nederlands Watermuseum, en CASA (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem). Nog 15 andere organisaties overwegen zich aan te sluiten.

Lees hier meer over Arnhem als koploper in klimaatadaptatie.

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.