Arnhem goed op weg met minder CO2-uitstoot in 2023

2 Minuten
Windmolen

Van keuringsinstituut TÜV ontvingen arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor, Sportbedrijf Arnhem en de gemeente Arnhem een officieel certificaat voor niveau 4 van de zogeheten CO2-prestatieladder. Daarmee klimt de gemeente een trede op deze ladder. Arnhem is hiermee de eerste grote (100.000+) gemeente van Nederland met niveau 4 van de CO2-prestatieladder. Het bevestigt dat Scalabor, Sportbedrijf en de gemeente grote stappen zetten om de uitstoot van CO2 in hun bedrijfsvoering terug te brengen. Arnhem ligt op koers om de CO2-uitstoot in 2023 met 40% te reduceren ten opzichte van 2018.

Certificaat
De CO2-prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, zien dit terug als een investering die zich terugverdient in lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Van niveau 1 tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Het certificaat, dat hoort bij niveau 4 laat zien dat de gezamenlijke inspanningen een goed resultaat opleveren op het gebied van de energie- en klimaatambities. De ambities en concrete maatregelen zijn terug te vinden op: www.arnhem.nl/klimaatplan.

Zonnepanelen

Op koers met CO2-reductie
Jan van Dellen, wethouder Bedrijfsvoering: ‘’ We hebben in Arnhem hoge energie- en klimaatambities. We zijn ontzettend blij dat we dit certificaat mogen ontvangen, maar het verbaast ons niet. We vinden het belangrijk om onze stad zo snel mogelijk te verduurzamen en dat alle Arnhemmers kunnen overstappen naar schone energie. Wij hebben daarin als Scalabor, Sportbedrijf en gemeente een voorbeeldfunctie. Het verminderen van de CO2-uitstoot doen wij onder andere door lagere elektriciteitsverbruik in de panden, minder aardgas en stadsverwarming bij panden, verduurzaming van het wagenpark en minder gereden kilometers doelgroepenvervoer. Het is belangrijk dat we nu doorpakken in het reduceren van de CO2-uitstoot’’.

De ambitie van de gemeente is om in 2023 40% CO2-reductie gerealiseerd te hebben ten opzichte van 2018. Op basis van de halfjaarlijks gemeten CO2-footprint en de geplande maatregelen constateren de organisaties dat ze op koers liggen om deze doelstelling te halen. Scalabor, Sportbedrijf en de gemeente Arnhem hebben de ambitie om in 2023 gecertificeerd te worden op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, niveau 5.

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.