Schakel025 lanceert pilot ‘Denk je mee?’ en zoekt creatievelingen!

3 Minuten
Kematoren_Arnhem_Meinerswijk

Het Arnhemse platform voor ondersteuning en verbinding in het culturele veld, Schakel025, lanceert de pilot ‘Denk je mee?’ en zoekt creatievelingen om mee te denken over twee sociaal maatschappelijke vraagstukken; “Hoe zetten we jongerencentrum de Sperwer (Geitenkamp) weer op de kaart?” En “Hoe richten we de openbare ruimte in Presikhaaf aantrekkelijk in?”. Aanmelden voor de pilot is mogelijk tot 18 september. Het betreft een betaalde opdracht van 25 dagen.

Denk je mee?
De pilot ‘Denk je mee?’ van Schakel025 faciliteert meer samenwerking tussen de creatieve en culturele sector en partijen uit het sociaal maatschappelijk domein in de stad. Schakel025 werkt in deze pilot met creatievelingen die worden toegevoegd aan de projectteams die met deze vraagstukken bezig zijn.

De vraagstukken zijn:
● Hoe zetten we jongerencentrum de Sperwer (Geitenkamp) weer op de kaart?
Jongerencentrum de Sperwer in Geitenkamp functioneert niet zoals het zou moeten: De jongeren komen niet of te weinig. Is de plek niet aantrekkelijk? Moeten er andere dingen georganiseerd? Rijnstad en Gemeente Arnhem gaan graag in gesprek met een creatieveling om te onderzoeken wat er nodig is om het jongerencentrum weer op de kaart te zetten.
● Hoe richten we de openbare ruimte in Presikhaaf aantrekkelijk in?
In Presikhaaf liggen verschillende plantsoenen die opnieuw ingericht/ingevuld kunnen worden. Gemeente Arnhem wil graag samen met bewoners, Volkshuisvesting en een creatieveling op zoek naar inspirerende manieren om deze openbare ruimte weer aantrekkelijk te maken.

Campagne-Domeinoversteigend-Social-Square-01-B
Campagne-Domeinoversteigend-Social-Square-02-A

Deelname
Voor bovenstaande vraagstukken is Schakel025 op zoek naar creatievelingen die zin hebben hun horizon te verbreden en zich in willen zetten binnen andere domeinen dan de kunst- en cultuursector. Per vraagstuk zoeken we een creatieveling. De criteria zijn hier te vinden. Aanmelden kan tot 18 september 2022 via deze link. Het proces rondom het zoeken naar een oplossing(s)richting wordt begeleid door een coach. Deze coaches zijn gezocht en gevonden op grond van hun eerdere ervaring met soortgelijke ‘domeinoverstijgende’ projecten.

Nieuwe denkrichtingen bij de Arnhem-Oost aanpak
Vraagstukken in de stad worden steeds complexer. Er is behoefte aan nieuwe inzichten. Creatievelingen brengen een nieuw perspectief. Oplossingen voor de vraagstukken vragen om innovatie en creativiteit. Dit zijn bij uitstek krachten van de culturele en creatieve sector. Schakel025 hoopt op vernieuwende en andere denkrichtingen bij de Arnhem-Oost aanpak.

De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan. Er gebeurt in de 5 wijken die vallen onder de Arnhem-Oost aanpak veel op het gebied van onderwijs, werk, veiligheid, wonen en openbare ruimte. De Arnhem-Oost aanpak versnelt en intensiveert wat goed gaat en hanteert daarbij een perspectief van 18 jaar, met focus op de nieuwe generatie. Ook is er ruimte voor experimenten en innovatieve, integrale oplossingen. Hiervoor werkt de gemeente samen met woningcorporaties, onderwijs, politie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners in de wijken. Binnen deze pilot zijn vier vraagstukken gekozen waar creatievelingen aan gekoppeld worden. Naast bovengenoemde kwesties hebben de vraagstukken “Energiearmoede in Klarendal” en “Eenzaamheid in Kronenburg” al een creatieveling en coach toegewezen gekregen.

Over Schakel025
Schakel025 is een platform dat het culturele veld in de volle breedte ondersteunt en verbindt o.a. door het delen van kennis over de zakelijke en organisatorische kant van de beroepspraktijk.

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.