Economische agenda Arnhem: meer bedrijvigheid en werkgelegenheid

2 Minuten
WIndpark koningspleij

Een economisch aantrekkelijke stad en speciale aandacht voor de duurzame energiesector. Met deze twee speerpunten presenteert de gemeente Arnhem vandaag haar economische agenda voor de komende vier jaar. Hiermee wil ze meer bedrijvigheid en werkgelegenheid naar de stad halen.

Wethouder Jan van Dellen: ‘Deze agenda stippelt onze economische toekomst uit. Een gezonde economie is van groot belang voor de Arnhemmers die een bestaan willen opbouwen met een baan of eigen onderneming. Daarom willen we op alle fronten een aantrekkelijke, energieke stad zijn met een gezonde, sterke en duurzame economie én voldoende banen.’

Kiezen voor Arnhem
Met deze agenda wil de gemeente er alles aan doen om bedrijven voor de Gelderse hoofdstad te laten kiezen. Dat kan met de juiste werklocaties, een beroepsbevolking die is opgeleid door de onderwijsinstellingen in de stad en door bedrijven, ondernemersverenigingen, scholen en consumenten met elkaar in contact brengen.

Hierdoor is het fijn werken en ondernemen, weten mensen bedrijven makkelijk weten te vinden en is de stad dienstbaar aan bedrijven. Zonder de vele andere sectoren te kort te doen heeft Arnhem speciale aandacht voor de energiesector. De stad heeft een rijke traditie van bedrijven die zich richten op het opwekken van energie. De afgelopen jaren kwam steeds meer ruimte voor nieuwe, duurzame vormen van energie. Die toonaangevende positie wil Arnhem verder uitbouwen.

DNA van de stad
De ‘Economische Agenda Arnhem 2021 – 2025, Energieke Stad’ kwam tot stand dankzij de stad. Met ondernemers en instellingen sprak de gemeente het afgelopen jaar over het DNA van Arnhem: hoe ziet een aantrekkelijke economie eruit, welke sectoren zijn belangrijk en waarom zouden mensen hier graag willen werken of hun eigen zaak beginnen?

Economie is daarbij niet los te zien van andere maatschappelijke ontwikkelingen of sectoren. Zonder onderwijs is er geen beroepsbevolking, zonder zorg en sport zijn er geen vitale werknemers en zonder ondersteuning vanuit de overheid is geen ruimte voor verduurzaming van de economie en startups. Covid-19 heeft ons nog eens doen beseffen hoe alle sectoren met elkaar verweven zijn. Dankzij het stevige fundament van de vorige economische agenda konden we in 2020 al snel een herstelagenda voor de coronacrisis presenteren. Met deze plannen kijken we naar de periode na corona.

Met de stad gaan we nu ook samen de agenda uitvoeren. Voor 2021 ligt er een uitvoeringsagenda, die jaarlijks, samen met onze partners in de stad herijkt zal worden. Van Dellen: ‘Ik weet zeker dat Arnhem met alle creatieve en innovatieve bedrijven een sterke economische toekomst voor zich heeft!’

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.