De Nieuwe Haven: focus op meer maritieme industrie en energie

3 Minuten
Rijn

De Nieuwe Haven moet de bedrijfshaven in de regio worden voor ontwikkeling van duurzame schone scheepvaart met Arnhemse innovaties. De maritieme maakindustrie en energie staat voorop, passend binnen de Arnhemse identiteit. Met het implementatieplan Nieuwe Haven brengt het college van burgemeester en wethouders de toezegging ‘Visie Nieuwe Haven’ van de gemeenteraad tot uitvoering en wordt er meer werkgelegenheid gecreëerd. De uitvoering van de plannen zal met een kwartiermaker, betrokken partijen en Arnhemse bedrijven tot stand komen.

Een nieuwe, gezamenlijke koersOp 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Visie Nieuwe Haven vastgesteld. Daarmee is de koers bepaald voor de toekomst van de Nieuwe Haven, een bedrijfshaven. Als eerste stap hiertoe is het proces in gang gezet om de woonfunctie van de Nieuwe Haven te beëindigen, wat neerkomt op het uitkopen dan wel verplaatsen van 15 woonboten.

Dit is een zorgvuldig proces geweest met bewoners dat nu de laatste fase in gaat. Het implementatieplan betreft een ambitiedocument en uitvoeringsprogramma, opgesteld samen met partners die betrokken zijn bij de Nieuwe Haven: Aqualink (ondernemersvereniging voor de binnenvaart), Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Logistic Valley, Hogeschool Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland en Productieve Regio van Groene Metropool.

Jan van Dellen, Wethouder Economische Zaken, benadrukt de essentie van het gezamenlijk schrijven van het plan: ‘’ Het is ontzettend belangrijk dat dit soort grote plannen in gezamenlijkheid worden opgepakt door de partijen die het gebied goed kennen en met verschillende invalshoeken een profiel van de haven kunnen creëren. Arnhem heeft veel creatieve ondernemers die met name in de innovatie- en energiesector regionaal, landelijk maar zeker ook op Europees gebied veel te bieden hebben. Hier mogen we trots op zijn!

De haven, grenzend aan Industriepark Kleefse Waard biedt veel kansen om het profiel van Arnhem verder uit te bouwen. Zo kunnen ondernemers elkaar onderling sneller vinden omdat ze op hetzelfde terrein werkzaam zijn. Tevens is er in de MKB sector en de maritieme maakindustrie veel werk voor allerlei doelgroepen. Ik kijk uit naar de uitvoering van de plannen en de ideeën van onze partners.’’

Rijn Arnhem

Aansluiting economische agenda en duurzame samenwerkingenHet implementatieplan Nieuwe Haven sluit aan op de opgaven uit de economische agenda van Arnhem. Met het implementatieplan wordt niet alleen naar de korte termijn gekeken, maar zeker ook naar de lange termijn (horizon 2040). Uitgangspunt is dat de beschikbare ruimte in de haven zoveel mogelijk flexibel en efficiënt moet worden benut.

De profielen Energie en duurzaamheid blijven nadrukkelijk zichtbaar in de haven. Dat zal terug te zien zijn in de maritieme maakindustrie om de scheepvaart schoner te maken met Arnhemse innovaties. Maar ook door duurzame samenwerkingen met onderwijspartijen uit Arnhem en omgeving en bedrijven die de creativiteit hebben om vooruit te denken met de huidige energie- en klimaatproblemen.

Ondernemers en betrokken partijen in de Nieuwe Haven zijn enthousiast en hebben aangegeven achter het plan te staan.

Heb jij tips?

Heb jij leuke tips of opmerkingen over dit bericht?  Laat het ons weten.